Andenes Idrettslag

Andenes Idrettslag ble stiftet 12. april 1927. Ideen til idrettslaget ble unnfanget på det gamle Fruktutsalget av Trygve Høyer-Andreassen og Torgeir Blix. Det viste seg at ideen fenget, og det tok ikke lang tid før det første styret ble konstituert på bygdas ungdomslokale.

AILs første årsmøte. 19 personer møtte opp på idrettslagets første årsmøte for å drøfte opplegget. Wilhelm Wold ble valgt til formann i idrettslaget, med Trygve Høyer Andreassen som kasserer.

Andre personer som var med i startfasen var Magnor Mathisen, Lene Mathisen, Thorgeir Blix, Kåre Blix, Leif Adolfsen, Erling Wiik, Hermann Nergård, Inge Jørgensen, Haakon Lødding, Hjalmar Nergård, Karl Pettersen Strøm, Normann Strøm, Aksel Bye, Gunvald Øyan, Gidor Øverdahl, Wilhelm Mikalsen, Oskar Paulsen og Ingolf Eliassen.

Det ble tidlig bestemt at Andenes idrettslag skulle drive friidrett, fotball, turn, boksing og bryting.

Vår Visjon: Vi skal være en ledende klubb i Nord-Norge innenfor spiller og trenerutvikling.

Våre verdier: Stolthet – Samhold – Trygghet