Endelig godkjent kvalitetsklubb

Postet av Andenes Idrettslag den 3. Feb 2020

Andenes Idrettslag er nå blitt sertifisert som kvalitetsklubb nivå 1. Etter en flott prosess de siste 10 mnd har klubben involvert mange og jobbet godt for å systematisere og forenkle klubbdriften sin. Tove Wensel Norvoll har vært kvalitetsklubbansvarlig i Andenes IL og beskriver prosessen slik: - Vi satte ned et lite utvalg på 3 personer, som har jobbet tett sammen for å nå målet. Det har vært en utfordrende, men givende og utviklende prosess.

Dette har klubben gjort sammen

Norvoll forteller videre: - Vi har gått åpent ut i klubben for å fortelle om hva vi gjør og hvor status er til enhver tid. Noen ressurspersoner har selv kommet til oss og meldt seg frivillig til et ansvarsområde, andre har vi etter nøye overveielser spurt fordi vi mener de er de rette til å ha ansvaret for disse områdene. Vi har noen ganger invitert inn personer med erfaringer på de ulike temaene, og flere av de ansvarlige har fått være med å utforme planer og instrukser. Vi opplever at de får mer eierskap til rollen de har takket ja til på denne måten. Kontinuerlig god informasjon, åpenhet og inkludering er gode faktorer til suksess. Å få denne statusen har klubben gjort sammen!

Har tatt klubben til et nytt nivå

Kriteriesettet i kvalitetsklubb består av en rekke områder på aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. Andenes har nå levert på alle kriteriene og er dermed sertifisert som kvalitetsklubb. De har også gjort en god jobb med å implementere store deler av disse rollene og oppgavene underveis. - Det føles helt fantastisk å ha nådd målet. På under et år(10 mnd) har vi klart å ta klubben til et nytt nivå. Vi har vært deltakende på alle trenerforum og styremøter, og andre naturlige fora og temaet kvalitetsklubb har vært oppe til diskusjon på alle møter. Vi er godt i gang med implementeringa, og jobben fortsetter kontinuerlig. Å være kvalitetsklubb er ferskvare. Det er nå jobben starter, forteller Tove.

Systematisering og strukturering

En stor del av kvalitetsklubb er å rydde og strukturere klubbhvedagen og prosessene i klubbene. Gode rollebeskrivelser og arbeidsinstrukser gjør at man får god kontroll på klubbdrifta og unngår tilfeldigheter. Tove utdyper: - Dette vil forenkle klubbdrifta. Å få systematisert og strukturert på denne måten er en drøm. Nå finnes alle dokumenter lett tilgjengelig for hvem som helst! Vi ønsker å ta vare på alle frivillige, og våre store og små utøvere, og det å bli kvalitetsklubb er rette måten å gjøre det på! Vi håper det nå vil bli lettere å rekruttere nye medlemmer til vår fantastiske klubb. 


Saken er skrevet av Martin Myrlund og tidligere publisert på NFF Hålogaland sine nettsider.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Siste fra Andenes Idrettslag

Ail Oldboys

Ail Oldboys

13.02.2020

Trenerforum 2019

Trenerforum 2019

18.11.2019

Lagene våre

14.10.2019

Sportsplan

Sportsplan

12.06.2019